Ülkemizde özel öğrenme güçlüğü çeken çocuklar oldukça fazladır. Özel öğrenme güçlüğü, aileler ve eğitimciler tarafından yeterince bilinmediğinden bu özellikteki çocuklar gerek okul içinde gerekse aile ve çevre içinde zorluklarla karşılaşmaktadır.

Zekası normal veya normal üstü seviyede olan herhangi bir duyusal, nörolojik, fiziksel, ruhsal ve kültürel engeli olmayan okuma-yazma, matematik, kendini ifade etme, düşünme, zaman ve mekanda yönelme alanlarından biri veya birkaçında yetmezliğe yol açan bir bozukluktur.
Disleksi, başka bir deyişle özel öğrenme güçlüğünden bahseden tıbbi araştırmalarda beynin sağ ya da sol yarın kürelerinin gelişmediği ya da az geliştiği, ince ve dar olduğu görülmektedir. Ancak her çocukta farklı durumlarda ortaya çıkabilir.

Okul Öncesi Dönemde;

• Konuşmada gecikme
• Birbirine yakın heceli kelimelerde sesleri karıştırma(su, bu gibi)
• Sağ ve solu karıştırma
• Ellerini kullanırken sık ve rahat kullanacağı el konusunda kararsızlık yaşama
• Harf ve ses öğrenmede zorluk yaşama
• Zaman ve yön kavramlarını sıklıkla karıştırma

Okul döneminde;

• Okumayı çok zor ve geç öğrenme
• Yavaş ve hatalı okuma
• Sıklıkla yazı hataları yapma
• Matematikte güçlük çekme
• Aşırı derecede imla ve noktalama hataları
• d ile b, p ile b harflerini sıklıkla karıştırma
• Okuduğunu anlamada sıklıkla sorun yaşama
• Harflerin yerini karıştırma (“kış” yerine “şık” okuma ve yazma gibi)
• Dil gelişiminde problemler
• Aşırı düzensizlik
• Dikkat dağınıklığı, erken unutma
• Şekil, sembol ve işaretleri karıştırma
• Özgüven sorunu
• Zamanı kullanma, kavrama ve söylemede zorluk
• Soyut kavramları anlamada zorluk
• Grup aktivitelerinde uyum sorunu
• Görsel ve işitsel algıda yavaşlık
• Motor koordinasyonda zorluk
• Problem çözme becerilerinde gerilik

Yapılan araştırmalarda disleksinin bir hastalık veya zeka geriliği değil, bazı kişilerde görülen bir bozukluk olduğu görülmüştür. Hatta sanılanın aksine özel öğrenme güçlüğüne sahip olup zeka testlerinde normal ve normal üstü, üstün zeka çıkan birçok kişi bulunmaktadır.

Yukarıdaki durumların çoğu görülüyorsa bir uzmana başvurulması önerilmektedir. Erken tanı ile çocuğun eksik olduğu akademik alanların ya da akademik alanların birinde eksik olduğu konuların fazla olma durumunun önüne geçilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.